Dịch vụ

dịch vụ

Bảo hành máy sẽ là 12 tháng kể từ ngày nhà phân phối bán máy cho người dùng cuối

Bảo hành máy sẽ được cung cấp cho người dùng cuối bởi nhà phân phối.Nhà phân phối phải cung cấp dịch vụ tốt cho người dùng cuối, bao gồm đào tạo kỹ thuật vận hành máy và dịch vụ bảo trì, sửa chữa.

Công ty Gookma cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhà phân phối.Nhà phân phối có thể cử kỹ thuật viên của họ đến Gookma để đào tạo kỹ thuật nếu cần thiết.

Gookma cung cấp phụ tùng thay thế nhanh chóng cho nhà phân phối.

dịch vụ9